Anpassa sidan In English
 
 

Vårt uppdrag

Här kan du läsa mer om Textilarkivets uppdrag.

Från och med 2009 är Textilarkivet en del av Murberget Länsmuseet Västernorrland. Verksamheten ingår i Murbergets organisation och den skall bedrivas i enlighet med det regionala uppdraget för länsmuseet och i överensstämmelse med museets målprogram och övriga styrdokument. Samverkan med hemslöjdskonsulenten för textil slöjd i länet är en given förutsättning.

I Textilarkivets uppdrag ingår att vårda, bevara och tillgängliggöra de textila föremål, skisser, mönster och fotografier som ingår i länsmuseets samlingar. Samlingen skall även förnyas genom accession av nya textila föremål med anknytning till länet.

I uppdraget ingår att stimulera till nyskapande inom hemslöjden så att tekniskt kunnande bevaras och utvecklas. Kunskap och ansvar för folkdräktstraditionerna i länet skall vara en del av verksamheten.

Kulturhistoriska skeenden och samhällets utveckling ur ett textilt perspektiv skall förmedlas genom utställningar och pedagogisk verksamhet.

Textilkonservering av de egna samlingarna samt i form av externa uppdrag skall ingå som en viktig profil i Textilarkivets verksamhet. Specialistkompetens inom området skall eftersträvas som en resurs inte bara i det egna länet utan även för de fyra nordligaste Norrlandslänen.

 


 

Bild på textilkonservator i arbete