Anpassa sidan In English
 
 

Historia

Här kan du läsa mer om Textilarkivets tillkomst.

Den svenska hemslöjdsrörelsen startade i slutet av 1800-talet i en tid då industrialismen svepte över landet. Det fanns en rädsla för att den moderna industrins produkter skulle kväva den gamla folkkonsten och de gamla teknikerna glömmas bort.

När Ångermanlands Hemslöjdsförening bildades 1909 påbörjades därför omedelbart ett inventeringsarbete för att söka rätt på det gamla textila kulturarvet. 1910 arrangerade föreningen en stor utställning. Den slöjd som blev över från utställningen köptes in och blev grunden för den första hemslöjdsbutiken, i gamla posthuset. Två år senare fick föreningen tillgång till större lokaler och kunde då inrymma Ångermanlands Hemslöjdsförenings mönstersamling, den samling som utgör grunden för dagens Textilarkiv.

1995 bildades Föreningen Ångermanlands Textilarkiv Den har haft till ändamål att ta hand om och vidareutveckla den textila samling som Ångermanlands hemslöjdsförening byggt upp, skapa ett textilt arkiv och driva detsamma och göra samlingarna tillgängliga för allmänheten, hemslöjdare och forskare.

I samband med att T3 (Norrlands Trängregemente) i Sollefteå lades ner fick Sollefteå kommun ta över hela området med tillhörande byggnader. Då fick Textilarkivets lokalproblem sin lösning och verksamheten kunde flytta in i sina nuvarande lokaler på Nipanområdet

Under åren 1996-1999 drevs verksamheten med EU-medel. Under denna period anställdes personal och olika verksamhetsområden utvecklades. När EU-projektet upphörde tog Landstinget Västernorrland och Sollefteå kommun över som huvudfinansiärer för verksamheten. Den ideella föreningen kvarstod dock som huvudman.

Från och med år 2000 har Textilarkivet haft ett länsuppdrag på det textila området och namnet ändrades samtidigt till Textilarkivet Västernorrland.

Vid Textilarkivets årsstämma i maj 2007 beslöt styrelsen att upplösa den ideella föreningen Textilarkivet Västernorrland.

Från och med 2009 har Murberget, Länsmuseet Västernorrland, tagit över verksamheten på plats i Sollefteå. Verksamheten bedrivs nu under namnet Murberget, Textilarkivet Västernorrland.

 


 

Bild på Anna Fahlén

Bild från Hemslöjdsföreningens verksamhet