Anpassa sidan In English
 
 

Textilarkivet har fått ett nytt uppdrag

Publicerad den 25 maj 2016

Vi är glada för att meddela att Murberget Länsmuseet Västernorrland har startat en länge efterfrågad uppdragsverksamhet på Textilarkivet i Sollefteå. Vi kan nu ta emot uppdrag inom textilkonservering från privata och offentliga aktörer så som församlingar, kommuner, landsting, museer, företag och privatpersoner. Vi arbetar med textila föremål i både moderna och traditionella material och tekniker. Textilierna kan vara profana eller sakrala.

Kyrkans textila inventarier är en viktig del av det lagligt skyddade kulturarvet. Det är därför ytterst viktigt att de behandlas på rätt sätt. Vi kan erbjuda inventering, vård och konservering av olika kyrkotextilier, samt rådgivning om lämplig förvaring och handhavande. För vård av kyrkliga inventarier kan församlingen söka Kyrkoantikvarisk ersättning.

Vi tillhandahåller alla tjänster som krävs för att få denna ersättning. Vi upprättar vård- och underhållsplaner samt skriver åtgärdsprogram för textilierna samt vårdar och konserverar dem. Naturligtvis kan vi också ge råd om hur ansökan för Kyrkoantikvarisk ersättning skall skrivas.

Murberget Länsmuseet Västernorrland har mångårig erfarenhet av konservering som uppdragsverksamhet. Ni kan tryggt vända er till oss för att få era textilier vårdade och konserverade. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss.  

Varmt välkomna att höra av er. Vi ser fram mot ditt samtal!

Text
Textilkonservatorer, Åsa Tornborg och Sandra Gybo

Vid frågor kontakta: 

Marie Svedin
Enhetschef Kulturmiljö och samlingar
Telefon 0611-886 65
Mejl marie.svedin@murberget.se

Sandra Gybo
Textilkonservator
Telefon 0611-886 71, 070-359 46 33
Mejl Sandra.Gybo@murberget.se

Åsa Tornborg
Textilkonservator
Telefon 0611-886 71,  072 7307671
e-post asa.tornborg@murberget.se